Jelenlegi hely

Folklórtörténeti áttekintés

A moldvai magyar folklór az egész magyar folklórt messze megelőzi és felülmúlja.

Először: a moldvai magyar folklór az egész magyar folklórban a legarchaikusabb. Alkotói és őrzői Erdélyből áttelepülve a magyar folklórterület legkeletibb, legtávolabbi peremvidékén laknak és/vagy románokkal együtt élnek, vagy román környezetükben több-kevésbé nyelvszigeteket alkotnak. De foltokban olyan patinás műfajok, mint pl. a sirató énekek, régi stílusú népdalok és népballadák, stb. virágzanak, illetőleg a folklór műfajoknak olyan régi történeti rétegei, csoportjai öröklődtek napjainkra, amelyeket a fejlődés másutt meghaladott, pl. sok un. régi vagy klasszikus ballada, amely valaha az egész magyar népköltészetben honos volt, napjainkra vagy kizárólag vagy túlnyomórészt a moldvai magyar folklórig húzódott vissza.

Másodszor: szoros összefüggésben archaikus jellegével, a moldvai magyar folklór az egész magyar folklórban a legélőbb és leggazdagabb. Ebből következően Moldvában számos olyan folklórfolyamat vagy jelenség, mint pl. melizmákkal ékesített parlandó-rubato dallamok csoportos éneklése, balladarögtönzés, halottsiratás, prózai és verses átdolgozás egyik nyelvről a másikra, régi alkotások archaizálódása, stb. figyelhető meg virágjában, amely a folklórfejlődés általános elmélet számára is tanúságokat kínál.

Végül harmadszor, de nem utolsósorban, a moldvai magyar folklór az interetnikus kapcsolatok egyik csomópontja. Bőségesen veszi át, olvasztja magába és hasonlítja magához a délkelet-európai, elsősorban a román folklór hatásokat.

Jagames 1955-ben népzenei kutatásainak tanulságaként egy moldvai magyar zenedialektus körvonalait vázolta, megállapításai azonban nemcsak a zenére, hanem a folklór egészére is bízvást érvényesek. Idézet tőle:

„Moldva önálló dialektusnak számít. A legrégebbi hagyományok megőrzése, a más vidékekről nem ismert dallamok nagy száma, az új stílus dallamainak jelentéktelenebb számbeli mennyisége, az ornamentika feltűnő gazdagsága és az idegen hatások, főleg román hatás, amely dallamátvételek, szövegátvételek, román refrén és egyéb zenei elemek átvételében nyilvánul meg, mindez a legjobban elkülöníti más vidékek zenei jellegzetességeitől.”

Rendező

Folklór Kulturális Közalapítvány

és a

Jászság Népi Együttes

Kiemelt szponzor

Jász-Plasztik Kft.

Gyémánt szponzor

220 VOLT
B. Braun Medical Kft.
Carrier CR Magyarország Kft.
Ilpea Profext Kft.
Somos kiadó: Kovács László és Nagy Zoltán
Szerencsejáték Zrt.
Trió Rádió FM

Arany szponzor

Amond Kft.
Co-op Star
Dobó Trans Kft.
FORTACO Zrt.
Jász-Barkács Bt.
Kód Kft.
Metálplaszt
PR Telecom
Rock
Scintilla Kft.
Szikra Galéria

Szponzorok

Assist-Trend Kft.
Creatív Color Stúdió Kft.
Darázs Keverő Kft.
Donnert Richárd és Bognár Sándor
Gerőcs Kerámia Kft.
Hering Autóház Kft.
IBUSZ Utazási Iroda
Jász-Plasztik Autócentrum
Mr. Work
Peugeot Qualite
Simon Virágkertészet
Téba tüzép
Tutti Bau Kft.

Támogatók

Arizona Steak House
Buborék Szikvízüzem - Petrányi Zsolt
Dobó Katalin
Gattyán Építész Iroda kft
Mag ICS Holding Zrt.
Piac Market Jászberény
Pócs János országgyűlési képviselő

Médiatámogatók

Jász Trió TV
Jászkürt Újság

Együttműködő partnerek

EKE Jászberényi Campus,Zirzen Janka Kollégium
Jász Folk Alapítvány
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
Jászberényi Rendőrkapitányság
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Jászkerület Nonprofit Kft
Klapka György SZKI
Lehel Vezér Gimnázium
Tűzoltóság Jászberény