ELKÖLTÖZTÜNK!

Az új weblap megtekinthető a következő címen:

https://www.csangofesztival.com

Jelenlegi hely

Csángókról

Csángó himnusz

Csángó magyar, csángó magyar
Mivé lettél csángó magyar
Ágról szakadt madár vagy te
Elfeledve, elfeledve.

Egy pusztába telepedtél
Melyet országnak neveztél
Most se, országod se hazád
Melyet országnak neveztél

Idegen nyelv beborít, nyom
Olasz papocskák nyakadon
Nem tudsz énekelni, gyónni
Anyád nyelvén imádkozni.

Én Istenem hová leszünk,
Gyermekeink, s münk elveszünk
Melyet apáink őriztek
Elpusztítják szép nyelvünket.

A Csángók néprajzi behatárolása

Csángóknak nevezik elsősorban a moldvai magyarokat

Moldvai csángó magyarok: A Keleti-Kárpátok és a Purt között élő magyarság, más néven csángók.

A 8 moldvai megyéből hatban élnek jelentős számban katolikus vallású magyarok, a katolikus püspökség adatai alapján több mint 250 ezren.

A Moldvai csángók történetének vázlata

A csángók a Románia keleti tartományában, Moldvában élő katolikus vallású, magyar származású népcsoport.

A csángó szó a „csavarog”, „vándorol”, „kószál” csang/csáng ige származéka, ami egyértelműen utal a népcsoport telepes, költöző voltára.

Hosszú ideig vitás volt, hogy a Moldvában élő magyarok hogyan és mikor kerültek mai lakóhelyükre.

A moldvai magyar kisebbség

A Moldvába került magyarok kezdettől fogva kisebbségi sorba kerültek, ebből a szempontból mindegy volt, hogy 10, vagy csak 6%-át teszik ki az egész lakosságnak. Kisebbség voltak nyelvüket tekintve, mert ők magyarul beszéltek, a többség pedig románul. De kisebbség volt és ez nagyon lényeges – vallási szempontból is. A románság ortodox görögkeleti volt, a magyarok római katolikusok. Évszázadokkal ezelőtt a két vallás két külön világot jelentett.

A csángók asszimilálása

Az 1800-as évek elején azonban – ahogy egész Európában, Moldvában is – felébredt az, amit hivatalos szóval nacionalizmusnak nevezünk. Az a törekvés, hogy egy országban egy nyelv és egy vallás legyen, ami azt jelentette, hogy aki nem az uralkodó vallást és nyelvét követi, annak be kell olvadnia és el kell fogadnia a többség vallási, nyelvi és kulturális uralmát. Ekkor kezdték az első állami iskolákat építeni Moldvában is, amelyek azonban már kezdettől fogva mind román nyelven tanították.

Folklórtörténeti áttekintés

A moldvai magyar folklór az egész magyar folklórt messze megelőzi és felülmúlja.

Nyelvezet

Kiszakadva a magyar állam fejlődéséből, kívülkerülve a magyar kulturális életből, nem fejlődtek nyelvileg, azt őrizték meg, amit kivittek. A beszédjük szerkezete, a hangok ejtése mai magyar fülnek már kissé furcsán hangzik nemegyszer. Ezek a falvak az „s” helyett is „sz”-t ejtenek. Megőriztek bizonyos nyelvtani szerkezeteket, amelyek csak olyan régi iratokban maradtak ránk, mint a Halotti beszéd magyar nyelvű szövege. Megőrizték számos más néprajzi tulajdonsággal, szokással, díszítéssel együtt.

Népszokások

A népszokásokról, hiedelmekről elmondhatjuk, hogy a magyar néphit, a magyar hiedelemvilág, népszokáskincs olyan régi rétegét őrzik, amit a Kárpát-medencén belüli magyarság jórészt már felhagyott, elfelejtett, már csak töredékeikben ismerik. Moldvában azonban sokkal összefüggőbb formáját találjuk meg a magyar népi műveltségnek.

Viseletek

De a viseletükről is beszélhetünk, amiről sokan azt gondolják, hogy romános jellegű. A férfiak kieresztett inget hordanak, vastag bőröv van rajtuk, az asszonyok katrincát viselnek. Erdélyben a románok is ehhez hasonló viseletet hordanak. Igen ám, de ez nem román viselet, nem is magyar viselet, hanem ez egy középkori eredetű kelet-közép-európai paraszti viselet, falusi viselet, csak Erdélyben a nemzetiségi sorban lévő románok tartották meg, Moldvában pedig az ugyancsak nemzetiségi sorban lévő magyarok őrizték meg inkább.

Miért fontosak számunkra a moldvai csángók?

Egyrészt azért, mert nem vagyunk olyan sokan a világon: 15-16 millió magyar van, annak is egyharmad része a határokon kívül él. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy akár egyetlen magyarról is lemondjunk, nemhogy a csángók 250 ezres népcsoportjáról. Nem mondhatunk le róluk, nem feledkezhetünk meg róluk, nem hagyhatjuk, hogy kihulljanak az emlékezetünkből.

Oldalak

Subscribe to Csángókról

Rendező

Folklór Kulturális Közalapítvány

és a

Jászság Népi Együttes

Kiemelt szponzor

Jász-Plasztik Kft.

Gyémánt szponzor

Co-op Star
Ilpea Profext Kft.
OTP Bank
Pizza Palota
Rock Safety

Szponzorok

Czinege és Fiai Kft.
boommédia Kft.
Dobó Erzsébet
FORTACO Zrt.
Gerőcs Kerámia Kft.
Jász-Plasztik Autócentrum
Téba tüzép

Támogatók

Gattyán Építész Iroda kft